Wave
Are you passionate about Oromummaa ? Let's Work Together !

Membership is open to all who wish to support Koodee's effort to promote Oromummaa. Members are the bedrock of Koodee. You say. We listen. Membership is 100 USD per year.

 

Afaan fi aadaa Oromoo guddisuuf , dhaloota haarawa qaruuf, wal gurmeessuu fi humna walii tahuun murteessaa dha. Miseensota keenya waliin dhiheenyatti wajjin hojjanna, gorsaa fi yaada isaaniitiin hojii keenya qajeelfanna. 

Become a member